Español| Català | English

Com instal·lar-se al ParcBit

Les empreses que desitgin instal·lar-se al ParcBit han d'omplir primer el formulari d'instal·lació.Des del programa #EMPRENBIT es gestionen els espais i els serveis que s'ofereixen a les incubadores del ParcBit i del CentreBit Menorca.


Govern de les Illes Baleares