Español| Català | English

Contacte

Preguem utilitzin aquest formulari per demanar qualsevol informació addicional sobre el ParcBit.


Queixes / Suggeriments:

Des de Fundació Bit opinem que qualsevol persona ens pot facilitar informació útil que ens ajudarà a millorar el Parc dia a dia. Per això, preguem feu servir aquest formulari per fer-nos arribar les seves queixes i / o suggeriments de manera que tant treballadors, visitants i el públic en general poden deixar per escrit constància dels seus comentaris per millorar el funcionament del Parc.

Nom:

Cognoms:

Email

Adreça:

Telèfon:

Comentaris:Dades de contacte

Fundació Bit
Centre Empresarial Son Espanyol
Carrer de Laura Bassi
07121 ParcBit. Palma de Mallorca

Tel: 971 17 60 60
E-mail: info@fundaciobit.org

Govern de les Illes Baleares