Español| Català | English

Lloguer d'espai construït / compra de parcel·les

Les empreses que desitgin instal·lar-se al ParcBit han d'omplir el següent formulari.

La Fundació Bit analitzarà les dades de la sol·licitud i la informació aportada per l'empresa, i li comunicarà la seva acceptació d'acord amb l'informe realitzat pels tècnics, així com les condicions del lloguer d'espai o de compra de sòl.

L'oferta immobiliària de Fundació Bit està formada per oficines en règim de lloguer a partir de 40 m2. Es tracta d'espais diàfans i dotats de tots els serveis necessaris per començar l'activitat (electricitat, cablejat de telecomunicacions, aire condicionat...) i parcel·les en règim de venda a partir de 1.800 m2.

Sol·liciti informació aquí:

Fundació Bit
Centre Empresarial Son Espanyol

C/ Laura Bassi, 1
07121 ParcBit

mperello@fundaciobit.org

Tel.: 971 17 60 60


Govern de les Illes Baleares