Español| Català | English

Com instal·larse en el parc Bit

Les empreses que desitgin instal.lar-se al ParcBIT el primer pas és omplir el formulari de Instal lació.Des de la Unitat d'Innovació del ParcBIT es realitza la gestió integral de les incubadores d'empreses a Mallorca, Menorca i Eivissa, que actualment acullen 40 empreses de sectors TIC, biotecnològic, mediambiental, audiovisual i energia, entre altres.


Govern de les Illes Baleares