Política de Cookies. Català

La web de ParcBIT utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari i oferir continguts adaptats als seus interessos. Amb el registre a la web i/o amb la navegació (amb el navegador habilitat per acceptar cookies), l'usuari accepta la instal·lació de cookies.

La nostra Política de Cookies té l'objectiu d'ajudar a comprendre l'ús que fem de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com les possibles opcions que l'usuari disposa per a gestionar-les. Aquesta política està subjecta a actualitzacions periòdiques.

Els usuaris poden accedir a aquesta informació mitjançant l'enllaç “Política de Cookies” habilitada al avís de la web. Així mateix, pot modificar les seves preferències sobre l'acceptació de cookies a traves de les opcions del seu navegador. A l'apartat deModificar la configuració de les cookies” hi trobarà més informació.

La Política de Cookies de la web de ParcBIT compren només el domini del site www.parcbit.es

Si vol contactar amb noltros ho pot fer mitjançant un correu electrònic dirigit a sistemes@fundaciobit.org.

Quines opcions puc prendre?

És possible dur a terme les següents accions:

Acceptar cookies: No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina de ParcBIT durant la present sessió.

No fer res: És visualitzarà l'avís sempre en accedir al web de ParcBIT. Si continua navegant, consideram que accepta l'ús de les cookies.

Modificar la configuració de les cookies: Podrà esborrar les cookies de ParcBIT i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l'avís sobre cookies en accedir de nou a la web de ParcBIT.

Què és una cookie?

Una “Cookie” és un petit arxiu de text que una seu web emmagatzema en el navegador de l'usuari. Les cookies faciliten l'ús i la navegació per una plana web i són essencials pel funcionament d'internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius.

Així, per exemple, són utilitzades per gestionar la sessió de l'usuari (reduint el nombre de vegades que s'ha d'incloure la clau de pas), o per adequar els continguts d'una plana web a les seves preferències, entre d'altres.

Més informació a http://ca.wikipedia.org/wiki/Galeta_%28inform%C3%A0tica%29

Tipus de cookies.

A la guia sobre l'ús de cookies de l'Agència de Protecció de Dades es detallen els diferents tipus de cookies. Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

A més les cookies poden ser tipificades:

Cookies utilitzades.

A continuació s'identifiquen les cookies de la web així com la seva tipologia i funció:

Cookies pròpies:

Nom

Expiració

Finalitat

JSESSIONID

Sessió

Facilitar la navegació.

Aquesta cookie tècnica és utilitzada pel servidor d'aplicacions per emmagatzemar les variables de sessió

Cookies de tercers:

Cookies de Google Analitics.

Google Analitics és una aplicació de software de Google Inc. per l'analítica de webs. Les cookies que utilitzam recopilen dades anònimes sobre la navegació dels usuaris per la web amb la finalitat de saber l'origen de les visites, el nombre de vegades que ha visitat la web, les paraules claus utilitzades, i d'altres dades estadístiques.

Cookies de Google Maps i Google Earth

Google Maps i Google Earth són aplicacións de software de Google Inc. per la cerca de ubicacions i planols. Les cookies les gestiona Google amb la finalitat d'adecuar la navegació dels navegadors per visualitzar ubicacions geogràfiques, etc.

Més informació a https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Modificar la configuració de les cookies.

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies del site web del ParcBIT o qualsevol altra pàgina web configurant les preferències del seu navegador. Aixi mateix pot activar l'opció de navegació privada per la qual el seu navegador deixa d'emmagatzemar l'historial de navegació, les seves claus secretes, cookies i d'altre informació de les planes que visita.

En cada navegador la configuració de les cookies és diferent, la funció d'“Ajuda" li mostrarà com fer-ho, no obstant això aquí indicam els següents enllaços directes amb informació sobre aquest tema:

Internet Explorer

FireFox

Chrome

Safari

Per acabar, tengui en compte que el bloqueig de cookies pot afectar a tota o alguna funcionalitat de la web.Política de Cookies. Castellano

La web de ParcBIT utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y ofrecer contenidos adaptados a sus intereses. Con el registro en la web y/o con la navegación (con el navegador habilitado para aceptar cookies), el usuario acepta la instalación de cookies.

Nuestra Política de Cookies tiene el objetivo de ayudar a comprender el uso que hacemos de las cookies, la finalidad de las cookies utilizadas, así como las posibles opciones que el usuario dispone para gestionarlas. Esta política está sujeta a actualizaciones periódicas.

Los usuarios pueden acceder a esta información mediante el enlace "Política de Cookies" habilitada al aviso de la web . Asimismo , puede modificar sus preferencias sobre la aceptación de cookies a través de las opciones de su navegador. En el apartado de "Modificar la configuración de las cookies" encontrará más información.

La Política de Cookies de la web de ParcBIT comprende sólo el dominio del site www.parcbit.es

Si quiere contactar con nosotros puede hacerlo mediante un correo electrónico dirigido a sistemas@fundaciobit.org.

¿Qué opciones puedo tomar ?

Es posible llevar a cabo las siguientes acciones :

Aceptar cookies: No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página de ParcBIT durante la presente sesión.

No hacer nada: Se visualizará el aviso al acceder al web de ParcBIT. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies.

Modificar la configuración de las cookies: Podrá borrar las cookies de ParcBIT y modificar la configuración de su navegación. Pero esto no evitará que se muestre el aviso sobre cookies en acceder de nuevo a la web de ParcBIT.

¿Qué es una cookie ?

Una " Cookie " es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador del usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos.

Así , por ejemplo, son utilizadas para gestionar la sesión del usuario ( reduciendo el número de veces que se ha de incluir la llave de paso ) , o para adecuar los contenidos de una página web a sus preferencias , entre otros.

Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)

Tipos de cookies.

En la guia sobre el uso de cookies de la Agencia de Protección de Datos se detallan los diferentes tipos de cookies. Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.

Cookies propias: se envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la web y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario .

Cookies de terceros: envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor de la web , sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

Además las cookies pueden ser tipificadas :

Según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el ordenador: cookies de sesión o cookies persistentes .

Según la finalidad: cookies técnicas , cookies de personalización , cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad por comportamiento .

Cookies utilitzadas.

A continuación se identifican las cookies de la web así como su tipología y función:

Cookies propias:

Nombre

Expiración

Finalidad

JSESSIONID

Sesión

Facilitar la navegación.

Esta cookie técnica es utilizada por el servidor de aplicaciones para almacenar las variables de sesión

Cookies de terceros:

Cookies de Google Analitics.

Las cookies que utilizamos recopilan datos anónimos sobre la navegación de los usuarios por la web con el fin de saber el origen de las visitas , el número de veces que ha visitado la web , las palabras utilizadas, y otros datos estadísticos.

Cookies de Google Maps y Google Earth

Google Maps y Google Earth son aplicaciónes de software de Google Inc. para la búsqueda de ubicaciones y planos. Las cookies las gestiona Google con el fin de adecuar la navegación de los navegadores para visualizar ubicaciones geográficas, etc.

Más información en https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Modificar la configuración de las cookies.

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del sitio web de ParcBIT o cualquier otra página web configurando las preferencias de su navegador. Asimismo puede activar la opción de navegación privada para la que su navegador deje de almacenar el historial de navegación, sus claves secretas, cookies y otra información de las páginas que visita.

En cada navegador la configuración de las cookies es diferente, la función de "Ayuda " le mostrará cómo hacerlo, sin embargo aquí indicamos los siguientes enlaces directos con información sobre este tema:

Internet Explorer

FireFox

Chrome

Safari

Por último, tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede afectar a toda o alguna funcionalidad de la web.